Lisäjonotusalue

Saimme lisäjonotusalueen käyttöön keräilyalueen taakse klo 18.00-02.00 väliselle ajalle. Alue on käytössä 29.5.2019 klo 18:00 alkaen. Aluella ei ole RFID- tunnistinjärjestelmä käytössä, vaan kuljettajien on seurattava keräilyalueen mahtumistilannetta Taxi Pointin palvelusivuston kautta: https://ajooikeudet.taxipoint.fi .

Alueelle voi muodostaa jonoja operaattori kohtaisesti.
Ajo alueelle ja poistuminen.