Taksien ohjausjärjestelmä varmistaa, että saatavilla olevat autot ovat siellä missä niitä tarvitaan.
Järjestelmä kehittyy jatkuvasti ja vastaa muuttuviin tilanteisiin joustavasti.


Ajo -oikeuksien ostaminen

Ajo -oikeuksia on mahdollista ostaa verkossa osoitteessa https://ajooikeudet.taxipoint.fi tai käteisellä ja pankkikortilla taksitarkastajan toimistosta taksien keräilyalueella.


Ennen keräilyalueelle saapumista

Tarkasta lentokentän autotilanne osoitteessa https://ajooikeudet.taxipoint.fi
Palvelussa näkyy ajantasaisen autotilanne lentoaseman taksien ohjausjärjestelmässä ja voit arvioida, kannattaako alueelle tulla.
Palvelu näyttää autojen määrän keräilyalueella ja terminaaleissa.
Tiedot riveittäin:
AUTOJA KERÄILYSSÄ: Keräilylaueella olevien autojen määrä per operaattori ja autojen maksimimäärä. Esim. LTX 27/50 tarkoittaa, että alueella on 27 kpl LTX -operaattorin autoja ja maksimimäärä operaattorille on 50 kpl.
TILAA T1 ASEMALLA: Kuinka monta autoa keräilylalueelta voi lähteä matkalle Terminaali 1:een.
TILAA T2 PUSKURISSA: Kunka monta autoa keräilylalueelta voi lähteä matkalle Terminaali 2 puskuriin.
VUOROSSA: Vuorossa olevien autojen tunnusten alkuosat. Tietoturvasyistä emme voi näyttää autojen koko tunnuksia.
TILAA T2 ASEMALLA: Kuinka monta autoa per operaattori mahtuu siirtymään puskurialueelta lastaukseen.
VUOROSSA: Mitkä autot ovat vuorossa siirtymään puskurialueelta lastaukseen. Tietoturvasyistä emme voi näyttää autojen koko tunnuksia.


Keräilyyn sisääajo

Keräilyn sisäänajon yhteydessä on led -näyttö, jossa kerrotaan autosi tunniste ja auton jäljellä olevien ajo -oikeuksien määrä.
Jos ajo -oikeudet ovat loppuneet, peruuta pois puomilta ja osta niitä lisää. Ilman ajo -oikeuksia ei keräilyalueelle pääse.
Jos näytössä lukeee ”ei tilaa”, on operaattorin automäärä alueella täynnä.
Poistu tällöin välittömästi sisäänajon puomilta ja odota, että tilaa tulee. Voit seurata tilannetta kohdan ”ennen kentälle tuloa” -linkin kautta.


Portaalit ja oma jono

Keräilyalueella on kaistojen yläpuolinen portaaliopaste, jossa kerrotaan kaistoittain operaattoreille osoitetut jonot, sekä läpiajo- ja tila -autojen kaista.
Autojen tulee ryhmittyä omiin jonoihinsa, jono kerrallaan tiiviisti, jotta alue saadaan täytettyä tehokkaasti. Älä siis jätä liian pitkää väliä seuraavaan autoon.Keräilyalueen näyttötaulut

Keräilyalueella on kaksi näyttötaulua, missä kerrotaan autojen tarve terminaaleissa ja vuorossa olevien autojen tunnukset.
Tauluissa näytetään seuraava informaatio:
YLÄOSA:
Rivi1: T1 LTxx APxx THxx MUxx, eli operaattori ja kuinka monta autoa T1 terminaaliin mahtuu.
Rivi2: T2 LTxx APxx THxx MUxx, eli operaattori ja kuinka monta autoa T2 terminaaliin mahtuu.
ALAOSA:
Rivi1: Vapaa tekstikenttä tiedotuksia varten
Rivi2: LT vuorossa olevat autot
Rivi3: AP vuorossa olevat autot
Rivi4: TH vuorossa olevat autot
Rivi5: MU vuorossa olevat autot

Huomaa, että näyttötaulut saattavat välillä hidastella, joten odota edellisen auton lähdön jälkeen, että taulu päivitty, jotta tilaa terminaalissa on varmasti.


Ongelma puomeilla?

Jokaisella puomilla on puomipuhelin, jolla saat yhteyden taksitarkastajaan. Paina nappia ja odota yhteyden avautumista.
Mikäli lukija ei ole tunistanut taksia, ota tunnistin irti tuulilasista ja heilauta sitä imukuppi edellä kohti lukijaa.
Tunnistimien toimintaan vaikuttaa esimerkiksi auton tuululasissa olevat lämmityselementit tai muut aktiivitekniikkaa sisältävät toiminnallisuudet.
Lisäksi auton tuulilasin asennuskulma vaikuttaa luentaan.
Jos autollasi on toistuvasti ongelmia tunnistua, tule selvittämään asiaa tarkastajan kanssa, muista ottaa tunnistin mukaan.


Matkalle -puomeilla

T1 ja T2 terminaaleihin on omat puomit. Puomille on mahdollista ajaa siloin, kun opastetaulu keräilyalueella näyttää kyseisessä terminaalissa olevan tilaa. Edelliseen autoon on jätettävä aina väli puomille ajaessa.


Matkalla Teminaali 1:een

Puomille on mahdollista ajaa silloin, kun näyttötaulu näyttää kyseisellä operaattorilla olevan tilaa T1 terminaalissa.


Terminaali 1 puomilla

Jätä väliä edelliseen taksiin n.5 metriä puomille ajaessa.


T1 operaattorikohtaiset jonot

Lähitaksi, Helsinki Airport Taxi ja Taksi Helsinki ajavat taksiasemalle oikeanpuoleisesta puomista opasteen mukaisesti omiin jonoihinsa.
Muut taksit ajavat taksiasemalle vasemmanpuoleisesta puomista.


T1 asiakkaan kyytiin otto

Asiakas valitsee taksin. Kuljettaja ei saa lähestyä asiakasta. Asiakasta on aina avustettava matkatavaroiden kanssa.


T1 poistuminen

Huomioi asiakkaat ja muu liikenne poistuessa taskiasemalta.


Matkalla Terminaali 2:een

Puomille on mahdollista ajaa silloin, kun keräilyalueen näyttötaulu näyttää kyseisellä operaattorilla olevan tilaa T2 puskurialueella.


Terminaali 2 puomilla

Jätä väliä edelliseen taksiin, että järjestelmä pystyy tunnistamaan taksin.


T2 operaattorikohtiset jonot

Taksin on noudatettava sopimuksenmukaista jonoa operoidessa Helsinki-Vantaan lentoaseman taksiasemalta.


T2 asiakkaan kyytiin otto

Kuljettaja on velvoillinen avustamaan asiakasta matkatavaroiden kanssa. Mikäli asiakkaalla on erityistarve ajoneuvon suhteen, ota yhteyttä taksitarkastajaan.


T2 poistuminen

Poistu välittömästi lastausalueelta. Mikäli joudut laittamaan osoitteen navigaattoriin, älä tee sitä lastausalueella. T2 terminaalista poistuttaessa on uloslukija, joka poistaa auton järjestelmästä.