HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA

Finavialla on sopimus Taxi Pointin kanssa taksioperoinnin järjestämisestä Helsinki-Vantaan lentoaseman alueella. Finavia haluaa tarjota lentoaseman matkustajille ja muille asiakkaille laadukkaat, luotettavat, turvalliset sekä ympäri vuorokauden saatavilla olevat taksipalvelut.

Terminaalissa on kolme valittua palveluntuottajaoperaattoria, jotka toimivat omilla lastausalueillaan taksiasema-alueella. Lisäksi on yksi yhteinen lastausalue, joka on avoin kaikille taksipalveluiden tarjoajille, jotka täyttävät lainsäädännön ja Finavian asettamat laatuvaatimukset.

Taksien ohjaus alueelle

1. Ennen keräilyalueelle saapumista

Ennen saapumista keräilyalueelle tarkista lentokentän autotilanne osoitteesta https://ajooikeudet.taxipoint.fi. Palvelu näyttää reaaliaikaisen autotilanteen lentoaseman taksien ohjausjärjestelmässä. Palvelusta näkee autojen määrän keräilyalueella ja terminaaleissa riveittäin.

AUTOJA KERÄILYSSÄ

Keräilyalueella olevien autojen määrä per operaattori ja autojen maksimimäärä.

(Esim. FT 27/35 tarkoittaa, että alueella on 27 kpl FT -operaattorin autoja ja maksimimäärä operaattorille on 35 kpl.)

TILAA TERMINAALISSA

Kuinka monta autoa keräilyalueelta voi siirtyä taksiasemalle.

VUOROSSA

Vuorossa olevien autojen tunnusten alkuosat. Tietoturvasyistä emme voi näyttää autojen koko tunnuksia.

2. Sisäänajo keräilyyn

Keräilyn sisäänajossa on led-näyttö, joka näyttää autosi tunnisteen ja jäljellä olevien ajo-oikeuksien määrän. Keräilyalueelle ei pääse ilman ajo-oikeuksia. Mikäli sinulla ei ole enää voimassa olevia ajo-oikeuksia, peruuta sisäänajon puomilta ja hanki lisää ajo-oikeuksia.

Jos näytössä näkyy ”ei tilaa”, operaattorin automäärä alueella on täynnä. Poistu silloin välittömästi puomilta ja odota, kunnes tilaa vapautuu. Voit seurata tilannetta kohdasta ”Mahtumistilanne”.

3. Portaalit ja oma jono keräilyalueella

Keräilyalueen kaistojen yläpuolinen portaaliopaste näyttää kaistoittain operaattoreille osoitetut jonot, läpiajokaistan sekä tila-autojen kaistan. Autot tulee ryhmittää omiin jonoihinsa tiiviisti, jotta alue saadaan täytettyä tehokkaasti. Älä jätä liian pitkää väliä seuraavaan autoon.

4. Keräilyalueen näyttötaulut

Keräilyalueella on kaksi näyttötaulua, jotka näyttävät terminaalien autojen tarpeen ja vuorossa olevien autojen tunnukset. Yläosassa näkyy operaattorit ja montako autoa terminaaliin mahtuu. Alaosassa on tekstikenttä tiedotuksille sekä vuorossa olevien autojen tiedot operaattoreittain. Ole kärsivällinen, sillä näyttötaulut saattavat päivittyä hitaasti. Odota, kunnes taulu päivittyy edessäsi olevan auton lähdön jälkeen, varmistaaksesi että terminaalissa on tilaa.

Tauluissa esitetään seuraavat tiedot:

YLÄOSA:

FTxx THxx MExx MUxx, (operaattori ja vapaat paikat terminaalissa)

ALAOSA:

Rivi1: Vapaa tekstikenttä tiedotuksia varten

Rivi2 FT: FixuTaxi vuorossa olevat autot

Rivi3 TH: Taksi Helsinki vuorossa olevat autot

Rivi4 ME: Menevä vuorossa olevat autot

Rivi5 MU: Muut vuorossa olevat autot

Toimintaohjeet taksikannelle siirtymiseen

Terminaalin oma puomi

Jokaisella terminaalilla on oma puominsa. Puomille voi ajaa vain, kun keräilyalueen opastustaulu osoittaa, että kyseisellä operaattorilla on tilaa terminaalissa. Ajaessa puomille on aina säilytettävä väli edelliseen autoon.

Taksikannen sisäänajopuomi

Säilytä minimissään 5 metrin väli edelliseen taksiin ajaessasi puomille, jotta järjestelmä kykenee tunnistamaan auton.

Operaattorikohtaiset jonot

Helsinki-Vantaan lentoaseman taksiasemalla taksin on operoidessaan noudatettava sopimuksenmukaista jonoa.

Asiakkaan ottaminen kyytiin

Kuljettaja on velvollinen avustamaan asiakasta matkatavaroiden kanssa. Ota yhteys koordinaattoriin, mikäli asiakkaalla on erityistarpeita ajoneuvon suhteen.

Poistuminen

Poistu välittömästi lastausalueelta. Älä käytä navigaattoria lastausalueella. Terminaalista poistuttaessa on uloslukija, joka poistaa auton järjestelmästä.

Ongelmia puomeilla?

Jos kohtaat ongelmia puomeilla, voit käyttää puomipuhelinta saadaksesi yhteyden koordinaattoriin. Paina nappia ja odota yhteyden avautumista.

Jos lukija ei tunnista taksiasi, voit yrittää irrottaa tunnistimen tuulilasista ja heilauttaa sitä imukuppi edellä lukijaa kohti. Tunnistimen toimintaan vaikuttavat auton tuulilasissa olevat lämmityselementit ja muut aktiivitekniikkaa sisältävät toiminnallisuudet sekä tuulilasin asennuskulma.

Jos ongelmat toistuvat, ota yhteys koordinaattoriin ja muista ottaa tunnistin mukaasi.

Sopimusajot

Ennakkoon tilatut taksit ja sopimusasiakkaat voivat noutaa asiakkaita terminaalin taksikannelta erikseen varatuilta alueilta. Alueille pääsevät M1-ajoneuvoluokan autot, joissa on RFID-tunnistin (tagi) ja voimassa oleva ajo-oikeus. Tagiin liittyvä sopimus tehdään Taxi Point Oy:n kanssa. Ennakkoon tilatut autot voivat ajaa suoraan Rahtitien tai Lentoasemantien kautta. Terminaalin sisäänajopuomin yhteydessä on näyttötaulu, josta näkee ennakkotilausalueen mahtumistilanteen. Ennen puomille ajoa, alueen mahtumistilanne tulee  tarkistaa Taxi Pointin verkkosivulta. Odotusaika alueella on rajoitettu 1 ajo-oikeus/15 min.

Hinnat

Ajo-oikeus: 3,20 €/oikeus (sis. alv 24 %)

RFID-tunnistin (tagi): 65,00 € (sis. alv 24 %)

Hinnat ovat voimassa toistaiseksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Aluekartat Helsinki-Vantaa lentoasema

Taksien ajoreitti

Keräilyalue

Terminaalin taksiasema

HELSINGIN SATAMA

Helsingin Satamalla on sopimus Taxi Pointin kanssa taksioperoinnin järjestämisestä Länsisataman ja  Katajanokan terminaalialueilla. Sopimuksen tarkoituksena on tarjota terminaalien asiakkaille laadukkaat, luotettavat ja turvalliset taksipalvelut.

Terminaalialueilla on varattu oma taksikaista ainoastaan sopimuskumppaneiden, Lähitaksin ja Taksi Helsingin, käyttöön. Muiden palveluntarjoajien käytössä on erillinen kaista molemmissa terminaaleissa. 

Länsisataman ja Katajanokan taksiasemilla operoivilla takseilla tulee olla autoon asennettava RFID-tunnistin, jonka avulla Taxi Point Oy ohjaa taksiliikennettä kohteissa. Ajo-oikeusmaksu peritään alueelle ajettaessa.

Helsingin Satamien saapuvat ja lähtevät laivat näkyvät alla olevan linkin kautta.

Taksien ohjaus alueelle

Katajanokan terminaalissa ja Länsiterminaalissa on erikseen varattu alue sopimusoperaattoreille ja muille sopimusautoilijoille. Alueella on erikseen merkitty alueet, joiden mukaisesti taksit ryhmittyvät alueelle.

Sopimusajot

Länsiterminaalissa on sopimustakseille varattu odotusalue taksiaseman yhteydessä. Katajanokan terminaalin taksiasemalla ei ole sopimustakseille erikseen määriteltyä aluetta.

Hinnat

Ajo-oikeus: 3,20 € / oikeus (sis. alv 24 %)

RFID-tunnistin (tagi): 65,00 € (sis. alv 24 %)

Hinnat ovat voimassa toistaiseksi Helsingin Sataman toimipisteissä.

Aluekartat Hesingin satama

Länsiterminaali 2

Katajanokan terminaali