T2 Länsiterminaalin saattoliikenteen sujuvuuden takaamiseksi on alueelta vaihtoehtoisia poistumisreittejä.  Liikenne on kahteen suuntaan ja molemmin puolin sekä Atlantinsillalta että Tyynenmerenkadun puolelta, josta löytyvät saattopysäköintipaikat.