T2 Länsiterminaalin saattoliikenteeseen on tullut muuttuneita liikennejärjestelyjä. Liikenne on kahteen suuntaan ja molemmin puolin sekä Atlantinsillalta että Tyynenmerenkadun puolelta löytyvät saattopysäköintipaikat.