Traffic Flow sovelluksen käyttöehdot

 

 1. Traffic Flow -mobiilisovellus

   

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Taxi Point Oy:n Y-tunnus 1585167-6, Rahtitie 3 01530 Vantaa
(”Taxi Point”) tarjoaman Traffic Flow- mobiilisovelluksen (”sovellus”) käyttöön. Sovellus on tarkoitettu taksiliikenteessä toimivien kuljettajien käyttöön Traffic Flow -palvelukuvauksen mukaisesti. Mikäli sovelluksen käyttö myöhemmin muuttuu osittain tai kokonaan veloitusperusteiseksi, tästä ilmoitetaan sovelluksen käyttäjälle vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

Sovelluksen avulla sen käyttäjä eli taksiauton kuljettaja saa käyttöönsä ja näkee:

 • Ajantasaisen taksiautotilanteen Taxi Point -kohteissa.
 • Kaikki autot kartalla. Päästöttömät ja tila-autot eriteltyinä.
 • Ajo-oikeudet: Määrä ja ostot suoraan sovelluksesta.
 • Viestinnän: Tärkeät tiedotteet ja viestit.

Sovelluksen käyttö edellyttää:

 • Näiden käyttöehtojen ja niihin liittyvän tietosuojaselosteen hyväksyntää ennen sovelluksen lataamista päätelaitteelle.
 • Kolmannen osapuolen käyttöehtojen kuten Googlen ja Applen sovelluskaupan sekä päätelaitteen ja alustan käyttöehtojen hyväksymistä.
 • Voimassaolevaa Traffic Flow Autoilijasopimusta tai Taxi Pointin välittäjäkumppanin sopimusta, jotta sovelluksen käyttäjä voidaan yhdistää Traffic Flow Autoilijasopimukseen tai Taxi Pointin välittäjäkumppanin sopimukseen ja sen perusteella johonkin kohteeseen, jota Taxi Point tai sen kumppani operoi.
 • Lupaa ajoneuvon ja käyttäjän sijaintitietojen antamiselle
 • Rekisteröitymistä sovelluksen käyttäjäksi
 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja hyväksyminen

   

Näillä käyttöehdoilla säännellään Taxi Pointin ja sovelluksen käyttäjien tehtäviä, oikeuksia ja velvollisuuksia. Sovelluksen sisältö rakentuu näistä käyttöehdoista ja palvelusta, Autoilijasopimuksesta ja sen mahdollistamasta Taxi Pointin tai sen kumppanin operoiman kohteen tiedoista ja ohjeista sekä Taxi Pointin ylläpitämän tietojärjestelmän tiedoista.

Lataamalla sovelluksen ja käyttämällä sovellusta käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja sekä muita sovelluksessa erikseen annettavia ohjeita ja Autoilijasopimuksesta johtuvia ohjeita ja määräyksiä. Käyttämällä sovellusta käyttäjä antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn sovelluksella mukaan lukien käyttäjän sijaintitiedot.

Mikäli et hyväksy käyttäjäehtoja tai sinulla ei ole voimassaolevaa Autoilijasopimusta tai et kuulu Autoilijasopimuksen tai Taxi Pointin välittäjäkumppanin sopimuksen piiriin, älä lataa äläkä käytä sovellusta.

 1. Rekisteröityminen ja kirjautuminen sovellukseen

   

Sovellus otetaan käyttöön lataamalla se sovelluskaupasta, kirjautumalla palveluun ja luomalla käyttäjätilin. Käyttäjätilisi yhdistetään voimassaolevaan Autoilijasopimukseen

Rekisteröintiprosessin aikana sinua pyydetään antamaan perustietosi sekä käyttäjätunnus, joka on sähköpostiosoitteesi ja valitsemaan salasana. Olet vastuussa salasanasi luottamuksellisuudesta ja käytöstä ja sinun on kirjauduttava ulos tililtä käytön jälkeen. Salasanasi on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Jos epäilet, että salasanaasi käytetään väärin, sinun on ilmoitettava asiasta välittömästi Taxi Pointin asiakaspalveluun sekä vaihdettava salasanasi.

Jos Taxi Pointilla on syytä epäillä, että salasanasi on annettu kolmannelle osapuolelle tai muulla tavoin valtuuttamattomien osapuolten väärinkäyttämä, Taxi Pointilla on oikeus keskeyttää sovelluksen käyttö ja lukita tilisi välittömästi käyttöehtojen osion 9 mukaisesti. Taxi Point voi vaatia sinua milloin tahansa vaihtamaan salasanasi. Muutokset on tehtävä välittömästi ja ne voivat aiheuttaa väliaikaisia häiriöitä sovelluksen käytössä.

 1. Sovelluksen ja palvelun tarjoaminen

   

Taxi Point pyrkii pitämään sovelluksen ja palvelut käytössä jatkuvasti ja mahdollisimman ajantasaisina ja virheettöminä. Taxi Point ei kuitenkaan takaa, että sovellus tai palvelut olisivat virheettömiä tai ajantasaisia tai että niitä voitaisiin käyttää keskeytyksettömästi. Taxi Pointilla on myös oikeus keskeyttää sovelluksen tai palvelujen toimittaminen tai käyttö tietoturvasyistä tai jos se on tarpeellista esimerkiksi asennus-, muutos- tai ylläpitotyön vuoksi tai mikäli lait, säädökset tai viranomaiset tätä edellyttävät, tai jos tällaiselle keskeytykselle on jokin muu hyväksyttävä syy. Taxi Point pyrkii varmistamaan, että keskeytys on mahdollisimman lyhyt sekä pyrkii ilmoittamaan kohtuullisessa ajassa etukäteen palvelujen käyttökatkoksista tai keskeytyksestä, mikäli ilmoittaminen on kohtuullisesti katsoen mahdollista.

Taxi Pointilla on oikeus kehittää sovellusta ja palveluja ja tuottaa ne parhaaksi katsomallaan tavalla. Käyttäjänä vastaat tällaisten muutosten mahdollisesti edellyttämistä muutoksista päätelaitteessa sekä tähän liittyvistä kustannuksista. Taxi Point pyrkii ilmoittamaan olennaisista Palvelujen käyttöön merkittävästi vaikuttavista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen, mikäli ilmoittaminen on kohtuullisesti katsoen mahdollista.

Sovelluksessa ja palveluissa voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen palveluihin tai sisältöä kolmannen osapuolen lähteistä. Kolmansien osapuolten palveluihin tai niiden sisällön käyttöön sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. Taxi Point ei vastaa välittämistään yhteistyökumppaneidensa palveluista tai muiden kolmansien osapuolten palveluista tai sisällöstä miltään osin.

Sovellus ja palvelut tarjotaan saataville sellaisenaan ilman takuuta, liittyen esimerkiksi sovelluksen sisältöön, käyttötarkoitukseen tai sopivuuteen tiettyyn tarkoitukseen. Taxi Point ei takaa, että sovellus on kaikkiin tarpeisiisi sopiva. Käyttäjä on vastuussa sovelluksen käytöstä sekä aineistosta ja sisällöstä, jonka käyttäjä lataa sovellukseen.

Sovellus ei ole tarkoitettu kuluttajakäyttöön, joten kuluttajansuojaa koskevat säännökset eivät koske sovellusta, palvelua tai näiden käyttöä.

 1. Sovelluksen ja palvelujen käyttö

   

Sovelluksen käyttö edellyttää voimassaolevaa Autoilijasopimusta tai Taxi Pointin välittäjäkumppanin sopimusta.

Hyväksyttyäsi nämä käyttöehdot, Taxi Point antaa sinulle rajoitetun oikeuden käyttää sovellusta ja palveluita käyttöehtojen ja Autoilijasopimuksen tai Taxi Pointin ja välittäjäkumppanin sopimuksen mukaisiin käyttötarkoituksiin. Käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi ja se ei ole yksinomainen eikä sinulla ole oikeutta siirtää käyttöoikeutta muille.

Olet vastuussa kaikista omista laitteistasi, internetyhteydestä ja –laitteistosta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista. Sovellus on käytettävissä vain Android – ja iOS-käyttöjärjestelmän omaavissa puhelimissa.

Et saa kopioida tai muokata sovellusta tai kääntää tai purkaa sitä lähdekieliseksi, takaisinmallintaa sovellusta, luoda siitä johdannaista versiota tai muuten yrittää päästä käsiksi sovelluksen lähdekoodiin. Et saa myöskään yrittää poistaa käytöstä tai kiertää mitään sovelluksen tai sen sisältämän palvelun käyttämiä suojausmekanismeja. Sitoudut siihen, että et pyri vahingoittamaan, hakkeroimaan, murtamaan, tai muutoin häiritsemään sovellusta millään tavoin.

 1. Henkilötietojen käsittely sovelluksen ja palveluiden käytön sekä Autoilijasopimuksen yhteydessä

   

Taxi Point kerää ja käsittelee käyttäjän henkilötietoja sovelluksen ja palveluiden asennuksen ja käytön yhteydessä. Lisätietoja sovelluksen ja palveluiden yhteydessä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä saat Sovellukseen liittyvästä tietosuojaselosteestamme, joka on saatavilla osoitteessa:

Taxi Point Traffic Flow käyttäjän tietosuojaseloste.

 1. Immateriaalioikeudet ja käyttäjän lataama sisältö

   

Taxi Point tai sen kumppanit tai lisenssinantajat omistavat kaikki oikeudet sovellukseen ja palveluihin (sisältäen siihen liittyvät ohjelmistot ja aineiston), sovelluksen muotoilut yhdessä sen sisällön kanssa, sisältäen muun muassa tekstin, komentosarjat, grafiikat sekä sovellukseen liittyvät tavaramerkit, palvelumerkit ja logot (‘’Taxi Pointin omaisuus’’). Taxi Pointin omaisuus on tekijänoikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattu Suomen ja ulkomaisten lakien sekä kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Ellei näissä käyttöehdoissa nimenomaisesti määrätä, Taxi Point ei myönnä oikeutta Taxi pointin omaisuuden ja siihen liittyvien oikeuksien käyttämiseen.

Taxi Point ei valvo tai tarkista käyttäjien sovelluksessa julkaisemaa sisältöä. Käyttäjän tulee kulloinkin varmistua siitä, että käyttäjä on oikeutettu lataamaan ja syöttämään sisältöä sovellukseen. Käyttäjät eivät saa ladata sovellukseen mitään laitonta tai sopimatonta sisältöä.

 1. Vastuu

   

Käyttäjä käyttää sovellusta ja palveluita omalla vastuullaan. Taxi Point ei vastaa sovelluksen tai palveluiden tai niiden käytön aiheuttamista välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista, mukaan lukien tietojen menettämisestä aiheutuvat vahingot, menetykset ja kustannukset.

9 Voimassaolo ja sopimuksen irtisanominen

 

Taxi Pointin ja käyttäjän välinen sovelluksen ja palvelun käyttöä koskeva sopimus tulee voimaan käyttäjän hyväksyttyä nämä käyttöehdot näissä käyttöehdoissa mainitulla tavalla. Osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi. Voit irtisanoa tämän sopimuksen päättymään välittömin vaikutuksin lopettamalla sovelluksen käytön ja poistamalla tilisi sovelluksesta. Sovelluksen käyttöä koskevan sopimuksen päättämisellä tai sovelluksen käytön lopettamisella ei ole merkitystä Autoilijasopimuksen tai Taxi Pointin välittäjäkumppanin sopimuksen voimassaoloon tai sen näiden päättymiseen eikä Autoilijasopimukseen tai Taxi Pointin välittäjäkumppanin sopimukseen perustuviin maksu- tai muihin velvoitteisiin.

Taxi Point varaa oikeuden keskeyttää sovelluksen ja palvelun käytön sekä tarvittaessa myös irtisanoa sovelluksen ja palvelun käyttöä koskevan sopimuksen ja sulkea käyttäjätilisi välittömästi ja ilman ilmoitusta, jos olet rikkonut näitä käyttöehtoja tai väärinkäytät sovellusta tai palveluja tai aiheutat haittaa Taxi Pointille, sovellukselle, palveluille tai muille käyttäjille tai jos Taxi Point on saanut ilmoituksen, että päätelaitteesi tai käyttäjätunnisteesi ovat joutuneet kolmannen haltuun.

Mikäli sovelluksen käytön edellytyksenä oleva Autoilijasopimus tai Taxi Pointin välittäjäkumppanin sopimus päättyy, päättyy myös sovelluksen käyttöä koskeva sopimus, ellei sinulla ole sellaista voimassaolevaa Autoilijasopimusta tai Taxi Pointin välittäjäkumppanin sopimusta, johon sovelluksen käyttöä koskevan sopimuksen voi liittää.

Taxi Pointilla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä sovelluksessa tai palvelussa tai muulla tavalla. Uudet ehdot astuvat voimaan, kun olet hyväksynyt uudet ehdot. Muutosten hyväksyminen voi olla edellytys sovelluksen ja palvelujen käyttöoikeuden jatkumiselle.

 1. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

   

Tähän sopimukseen, sovelluksen ja palvelujen käyttöön sovelletaan Suomen lakia.

Kaikki tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena.

Mikäli sinulla on kysyttävää näistä käyttöehdoista, voit olla meihin yhteydessä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen support@taxipoint.fi